Algemene Voorwaarden
arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden

  • Alle facturen zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum, in euro.
  • 100% van de factuur wordt vooraf betaald. Facturen die in deeltermijnen worden betaald, worden per maand betaald middels een nieuwe factuur die wordt verstuurd. Tussentijds afmelden van het programma ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsplichten. en zal niet leiden tot terugbetaling. Alle vooropgestelde betalingstermijnen dienen binnen de voorziene factuurdatum betaald te worden.
  • Na bevestiging is het niet mogelijk de bestelling nog te annuleren.
  • De klant heeft het recht één maal de afgesproken datum te veranderen in geval van overmacht en indien het om een individuele sessie gaat. Dit is niet het geval bij deelname aan een groepsprogramma.
  • Elk bedrag dat niet binnen de betaaltermijn aan innerOUT werd betaald, zal zonder verwittiging worden verhoogd met 15% t.o.v. het oorspronkelijke factuurbedrag. Er geldt eveneens een nalatigheidsintrest van 2% per maand.
  • Betwistingen in verband met het factuur, de levering of de dienst dienen aangetekend verstuurd te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

  • Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de Belgische Wetgeving en enkel de rechtbanken van Antwerpen zullen in het geval van een dispuut bevoegd zijn.

We use cookies